Skrb za okolje

V Galmi d.o.o. se že od nekdaj zavedamo pomena skrbi za okolje. Leta 1979, ob širitvi delavnice na današnjo velikost, smo zgradili avtomatsko čistilno napravo. Zaradi zaostrovanja okoljevarstvene zakonodaje smo v letu 1988 postavili ionske izmenjevalce za čiščenje spiralnih vod in s tem za vračanje vode nazaj v sistem.

V letu 2009 smo od Agencije RS za okolje prejeli evropsko okoljevarstveno dovoljenje (IPPC dovoljenje). Za to dovoljenje je bilo potrebno opraviti vse meritve in pripraviti vsa dokazila, da podjetje posluje v skladu z evropsko okoljevarstveno zakonodajo. Po tej zakonodaji se uvrščamo med podjetja z napravami, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC naprave) – zaradi skupnega volumna kemijskih in elektrolitskih kopeli, ki v naši družbi znašajo 61,2 m3 in tako presegajo prag za razvrstitev med IPPC naprave, ki znaša 30 m3. Naše naprave se uvrščajo v skupino 2.6. – Naprave za površinsko obdelavo kovin in plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov v delovnih kadeh s prostornino več kot 30 m3.

S tehnologijo ionske izmenjave čistimo odpadno vodo in jo večino vračamo nazaj v proces, v postopke spiranja. Uporabljamo selektivne ionske izmenjevalce, ki jih redno regeneriramo. Tudi del kovin, ki jih odstranimo iz spiralnih vod, se vrača nazaj v proces.

wrc

Voda, ki je ni mogoče vrniti v tehnološki proces, se pred izpustom razstruplja (očisti kovin) z ionskimi izmenjevalci v klasični čistilni napravi, kjer se v usedalniku nabirajo hidratizirani kovinski oksidi, katere se s filtrsko stiskalnico dehidrira in v filtrsko pogačo pakira v velike vreče. Stisnjen galvanski mulj do odvoza skladiščimo ob objektu čistine naprave.

PH odpadne vode se meri kontinuirano in skrbimo, da ostaja znotraj nastavljenih meja. Delovanje čistilne naprave za odpadne vode je dnevno kontrolirano s hitrimi testi.

Kljub temu, da je galvanizacija znana kot okolju neprijazna dejavnost, je v našem največjem interesu trajnostno zmanjševanje obremenitve okolja na vseh področjih dela.

Stranke, ki prisegajo na našo kakovost

GALMA D.O.O.
Podjetje za galvanizacijo
VIII. ulica 8
Homec
1235 Radomlje

Tel.: +386 (0)1 722 71 10
Tel.: +386 (0)1 724 07 10
Fax.: +386 (0)1 724 07 09
Mob.: +386 (0)31 327 109
Elektronska pošta: info@galma.si